Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“. Finansavimo tikslas – kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams. Galimi pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus. Paraiškos priimamos iki 2018 m. balandžio 2 d.

Skaityti http://www.kpd.lt/news/3376/158/Kvietimas-teikti-paraiskas-finansavimui-gauti.html

http://www.esinvesticijos.lt/main/lt/dokumentai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-nr-05-4-1-cpva-k-303-aktualizuoti-viesaji-ir-privatu-kulturos-pavelda-nr-2