Paskelbtas pirmasis 2014-2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimas teikti projektų paraiškas.

Programos strateginis tikslas yra stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

1-ojo kvietimo metu projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus ir prioritetus:

  1. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu.
  2. Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas:
  3. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas:

Projektuose turi dalyvauti bent vienas partneris iš Baltarusijos ir bent vienas partneris iš Europos Sąjungos valstybės-narės (Lietuvos arba Latvijos). Kiekviena organizacija, dalyvaujanti projekte, privalo būti juridinis ne pelno siekiantis asmuo iš šių regionų: Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Kauno ar Alytaus apskričių Lietuvoje; Latgalos ar Žiemgalos regionų Latvijoje; Mogiliavo, Vitebsko, Gardino ar Minsko sričių arba Minsko miesto Baltarusijoje.

Europos Sąjungos (ES) parama kiekviename finansuoti patvirtintame projekte sudarys 90 % visų tinkamų išlaidų. 10% visų tinkamų išlaidų turės finansuoti paramos gavėjai. ES finansavimas projektui sudarys nuo 100 000 iki 1 500 000 eurų.

Paraiškas į Viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius) reikia pristatyti iki 2016 m. gruodžio 20 d. 16.00 val.

Daugiau informacijos http://www.eni-cbc.eu/