Viešosios įstaigos Alytaus nevyriausybinių organizacijų informacijos centro įgyvendinamo projekto tikslas – stiprinti Alytaus regiono nevyriausybinių organizacijų darbuotojų ir savanorių institucinius gebėjimus per žinių tobulinimą, bendras veiklas ir bendradarbiavimą.

Nemokamų mokymų ir praktinių užsiėmimų metu informacijos centro ir regiono nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO), bendruomenių darbuotojai ir savanoriai įgijo NVO vidinės ir išorinės komunikacijos, įvaizdžio gerinimo žinių. Socialinių tinklų administravimo ir panaudojimo gebėjimų. Mokėsi kurti ir plėtoti savo interneto svetaines, socialines paskyras, savo veiklas vystyti elektroninėje erdvėje.

Projekto veiklos:

 1. „Inovatyvumo ugdymo erdvės“ – bendras renginys su Alytaus regiono NVO ir bendruomenių darbuotojais ir savanoriais, Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybių administracijų, vietos veiklos grupių atstovais, gegužės mėn.
 2. Mokymai ir praktiniai užsiėmimai, susiję su inovatyvių  komunikacijos formų paieška ir įgyvendinimu:
  • „Nevyriausybinės organizacijos vidinė ir išorinė komunikacija ir jos įtaka reputacijos valdymui“, birželio mėn.
  • „Komunikacijos procesas. NVO veiklos viešinimas, viešųjų ryšių organizavimas“, liepos mėn.
  • „Interaktyvioji komunikacija. Socialiniai tinklai, jų administravimas ir panaudojimas  NVO komunikacijoje“, rugpjūčio mėn
  • „Vizualinis organizacijos identitetas ir jo formavimas“, lapkričio mėn.
 3. Viešosios įstaigos Alytaus nevyriausybinių organizacijų informacijos centro vizualinio identiteto ir Alytaus regiono nevyriausybinių organizacijų duomenų bazės sukūrimas, birželio – lapkričio mėn.

Projektas įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2016 m. balandžio 25 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

sos-apsaugos-logo-277x300Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais programos lėšomis.
Daugiau informacijos: http://www.alytusvvg.lt/37-strategija-pristatyta-renginyje-inovatyvumo-ugdymo-erdves

Mokymų akimirkos