Nuo šiandien Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Šį kartą laukiama vietos veiklos grupių (VVG), planuojančių inicijuoti naujus arba vykdyti jau pradėtus tarptautinius projektus, paraiškų. Paraiškoms pagal abi priemonės veiklas – „Parengiamoji  parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ ir „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ – teikti skirtas vienas mėnuo. Dokumentai NMA teritoriniuose padaliniuose bus renkami nuo vasario 19 d. iki kovo 19 d.  Paramos minėtoms veikloms finansuoti gali kreiptis kaimo vietovių VVG ir dvisektorės VVG, jų partnerėmis gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG ar kitas viešasis juridinis asmuo, t. y., viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti VPS ir veikianti kaimo vietovių teritorijoje.

Skaityti https://www.nma.lt/15920