Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos 2018 metais konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, skirtą konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, auginantiems vaikus. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. sausio 25 d. (imtinai).

Skaityti https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/nvo-skirto-konsultacinei-pagalbai-telefonu-pozityvios-tevystes-klausimais-teikti-tevams-iteviams-globejams-ir-rupintojams-atrankos-2018-konkursas