Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdamas teikti metodinę pagalbą naujai besisteigiantiems atviriesiems jaunimo centrams ir erdvėms, spalio  11 – 12 dienomis Kaune organizuoja mokymus Kultūros centrų darbuotojams, bendruomenių nariams, jaunimo organizacijų atstovams, vaikų dienos centrų darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, dirbantiems su jaunimu. Renginio tikslas – teikti metodinę pagalbą naujai besisteigiantiems atviriesiems jaunimo centrams ir erdvėms.

Registracijos anketą būtina užpildyti iki spalio 3 d. (imtinai).

Skaityti http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/mokymai-kaip-mano-istaigoje-isteigti-atvira-jaunimo-centra-ar-erdve

Anketa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecD88C-f-t-IBlf0olqwFlY46unllwV4U5kTPa-pkV7jtNvg/viewform