Programos tikslas – įgyvendinti projektus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2018 m. Veiklos vertinimo kriterijai: projekto veiklos stiprina pilietinį sąmoningumą ir istorinę savimonę, skatina pilietinę atsakomybę ir savanorystę, užtikrina Lietuvos žmonių ir užsienio lietuvių įsitraukimą į projekto veiklas, ypatingai Lietuvos regionuose, projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas, projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius). Paraiškas Lietuvos kultūros tarybai pateikti iki 2017 m. spalio 20 d.

Skaityti https://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=183