Kada viešoji įstaiga, asociacija ar kitas viešasis ar privatusis juridinis asmuo tampa perkančiąja organizacija? PO (perkančiąja organizacija) gali tapti ir viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jei visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams tenkinti ir jei atitinka bent vieną iš VPĮ (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte esančių sąlygų.

Skaityti http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kada-viesoji-istaiga-nvo-asociacija-ar-kt-viesasis-ar-privatusis-juridinis-asmuo-tampa-po

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/2017-08-23%20NVO%20kaip%20PO%20stratusas_10v_fnl%281%29.pdf