Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą, kurio tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse: alkoholio vartojimo prevencijos srityje ir bendruomenių gebėjimų stiprinimo savižudybių prevencijos srityje. Projektų paraiškų pateikimo pabaiga: 2017 m. gegužės 15 d.

Skaityti http://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondas/tab.dokumentai