Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija kartu su projektu „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ kviečia nevyriausybines organizacijas, valdžios institucijų, aplinkos asociacijų, sąjungų, draugijų, mokslo įstaigų atstovus, verslo ir pramonės įmones, asociacijas, technologijų centrų atstovus į seminarą apie ES aplinkos ir klimato politikos programą LIFE „LIFE mugė/LIFE 25“, skirtą LIFE programos ir ES Buveinių direktyvos 25–mečiui pažymėti.

Skaityti http://lifeprojektai.lt/