Alytaus rajono savivaldybė paskelbusi jaunimo veiklos skatinimo, kultūros, sporto rėmimo projektų finansavimo konkursus. Konkursų nuostatai, paraiškų formos, tvarkos aprašai, atsiskaitymo formos, paraiškų pateikimo datos paskelbta savivaldybės interneto svetainėje.

Skaityti www.arsa.lt