Mykolo Romerio universiteto mokslininkai ieško atsakymų, kaip pagerinti mokslo komunikaciją klimato kaitos tema, kaip kelti lietuvių susirūpinimą klimato kaitos poveikiu ir kaip padidinti visuomenės atsparumą netikroms žinioms. Įgyvendinamo projekto metu atliktos apklausos rezultatai rodo, kad Lietuvos gyventojų susirūpinimas klimato kaita yra gana žemas. Klimato kaitos suvokimas – tarp abejonių ir atsakomybės ateities kartoms. Gal ir savivaldybės galėtų tapti svarbiu informacijos perdavimo kanalu?

Skaityti https://www.mruni.eu/news/netikros-zinios-ir-klimato-kaita-kaip-sustiprinti-visuomenes-atsparuma/

https://www.facebook.com/MykoloRomerioUniversitetas/