Vilnios miesto bendruomenė kartu su Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjunga vykdomo projekto „Tvarus bendruomenių dalyvavimas miesto plėtroje ir konversijoje“ seminare „Teritorijų planavimo viešinimas“ aiškinosi, kaip bendruomenių dalyvavimas ne tik teikia svarbią informaciją planavimo procesui, bet ir didina sprendimų priėmimo skaidrumą. Kodėl bendruomenių dalyvavimas yra esminis teritorijų planavimo proceso komponentas ir kaip tai gali paveikti galutinius rezultatus https://www.youtube.com/watch?v=nSRPzEAXoI8, https://www.facebook.com/vbos.lt/https://www.youtube.com/@vbosvilnius8140/streams.

Skaityti https://madeinvilnius.lt/naujienos/rajonas/kodel-yra-naudinga-viesinti-miesto-pletros-projektus-kuo-bendruomenes-yra-naudingos-tokiuose-viesinimuose/

https://www.vbos.lt