Seimas priėmė Šalpos pensijų įstatymo pataisas, kuriomis sutarta nuo rugsėjo 1 d. šalpos negalios pensijas skirti tiems gyventojams, kuriems negalia nustatyta esant vyresniems nei 24 metai, ir šalpos senatvės pensijas mokėti nepaisant to, kad šie asmenys dirba. Nauju reguliavimu visiems šalpos pensijų gavėjams būtų sudarytos vienodos galimybės dirbti neprarandant teisės gauti šalpos išmoką, skatinama asmenų su negalia integracija į darbo rinką

https://www.negalia.lt/keisis-salpos-ismoku-skyrimo-tvarka/