Šis naujas ir svarbus dokumentas numato aukštus socialinių darbuotojų veiklos standartus, elgesio normas, išryškina vertybes. Taip siekiama didinti socialinių paslaugų kokybę bei kelti socialinio darbo prestižą. Jeigu socialinių paslaugų srities darbuotojai nesilaikys kodekso nuostatų, bus galima pateikti skundą Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos komisijai. Lietuvoje socialinių paslaugų srityje dirba daugiau kaip 15 tūkst. darbuotojų. Įvairaus pavaldumo įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose iš viso dirba apie 5 tūkst. socialinių darbuotojų.

Skaityti https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministre-m-navickiene-socialiniu-paslaugu-srities-darbuotoju-etikos-kodeksas-prisides-prie-paslaugu-kokybes-gerinimo

https://www.facebook.com/socmin/?locale=lt_LT