Seimo valdybos suformuota darbo grupė sprendžia, kaip užtikrinti tvarias švietimo paslaugas senjorams. Pirmajame susitikime bandyta pasiaiškini problemų priežastis ir reikiamas priemones, kurios padėtų patenkinti skirtingus senjorų poreikius: nuo proto mankštų ir socialinių įgūdžių palaikymo iki naujų kompetencijų ar net kvalifikacijų įgijimo. Kalbėta dėl vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymo, kuris padėtų spręsti ne tik švietimo, bet ir kitų vyresniesiems aktualių gyvenimo sričių problemas: užimtumo, sveikatos, kultūros ir socialinių reikalų. Tokio teisės akto poreikį itin aktualizuoja sparčiai senėjanti Lietuvos visuomenė.

Skaityti  https://svietimotinklas.lt/seimo-valdybos-suformuotoje-darbo-grupeje-sprendziamas-senjorams-teikiamu-paslaugu-tvarumas

https://www.facebook.com/SvietimoTinklas