Tvarus ekonomikos augimas – vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų, o šiandieniniai verslai atlieka itin svarbų vaidmenį, siekiant ekologiškesnio ir tvaresnio vartojimo. Lietuva yra naujokė, kuriant žiedinę ekonomiką, užimanti 20-tą vietą (iš 28) pagal POLITICO žiedinės ekonomikos indeksą. Kviečiame paskaityti, kas bus padaryta, pereinant nuo nuo politinių programų prie sisteminių pokyčių.

Skaityti https://mita.lrv.lt/lt/renginiai/ziedines-ekonomikos-kelrodis-procesas-ir-nauda

https://mita.lrv.lt/lt/naujienos

https://www.facebook.com/Mita.inovacijos