Susipažinkite su patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu.

Skaityti https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/bendruomenine-veikla

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/e1fdc6448ce011eb998483d0ae31615c?jfwid=bkaxmu9s

https://www.facebook.com/lvbos/