Socialinės apsaugos ir darbo ministerija po konsultacijų su socialiniais partneriais atnaujino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto priemonės „54+“ projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kviečia nevyriausybines organizacijas atnaujinti ar teikti naujas paraiškas projektų konkursui.

Didžiausia galima projektui skirti suma – 100 000 eurų. Iš viso projektams planuojama skirti 6 mln. eurų Europos socialinio fondo lėšų. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugsėjo 15 d. 16 val.

 

Skaityti www.socmin.lt

www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/54