Tyrimai rodo, kad vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas socialinėje, politinėje veikloje bei sprendimų priėmimo procesuose Lietuvoje dar ganėtinai žemas: Jungtinių Tautų periodiškai rengiamoje aktyvaus senėjimo indekso ataskaitoje pažymima, kad tik 11,1 proc. vyresnio amžiaus žmonių dalyvauja socialinėje veikloje, tik 10,8 proc. – politinėje veikloje. Kitose Europos Sąjungos šalyse šis skaičius siekia net 27 proc. Vyresnio amžiaus žmonių reikalų taryba keičia iki šiol veikusią Lietuvos pensininkų reikalų tarybą. Ji vienys platesnį vyresnio amžiaus žmonių organizacijų ir institucijų ratą, prisidės prie vyresnio amžiaus žmonių politikos formavimo ir įgyvendinimo.

Skaityti https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/atsinaujinusi-vyresnio-amziaus-zmoniu-organizaciju-taryba-veikla-pradeda-su-nauju-vadovu