Šiandien filialas telkia 191 regėjimo negalią turintį narį, gyvenantį Alytaus mieste ir rajone.

Jei turite regėjimo problemų, filiale teikiame:

  1. Socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugas:

– mokome pažinti ir valdyti negalią;

– padedame išugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius;

– mokome naudotis techninės pagalbos priemonėmis;

– teikiame pagalbą į namus, pagalbą palydint ir pervežant;

– padedame sutvarkyti dokumentus.

  1. Sociokultūrines paslaugas:

– organizuojame vakarones, kalendorines šventes, ekskursijas, išvykas.

Regėjimo negalią turintiems žmonėms filiale stengiamės suteikti kuo daugiau įvairių paslaugų, taip pat aktyviai atstovaujame žmonių su regos negalia interesus ir giname jų teises.

MUMS AKTUALI PROBLEMA

Alytaus mieste ir rajone gyvenantys regėjimo negalią turintys žmonės siekia integruotis į visuomenę. Kol kas akliesiems ir silpnaregiams miesto fizinė ir viešoji aplinka  nedraugiška. Žmonių su regos negalia poreikiams nepritaikytos gatvių perėjos, šaligatviai, įėjimai į viešosios paskirties pastatus, juose sunku susiorientuoti. Su Alytaus miesto savivaldybės vadovais esame aptarę svarbias miesto infrastruktūros pritaikymo akliesiems ir silpnaregiams problemas, jie pamažu situaciją gerina. Su prekybos tinklų ir paslaugas teikiančių įmonių vadovais bendrauti sunkiau.  Tik savivaldybei paraginus, randasi daugiau supratimo ir geranoriškumo. Tin­ka­mai su­pro­jek­tavus ir įrengus arba pritaikius fizinę ir viešąją aplinką, gėrėtų regėjimo negalią turinčių žmonių sa­va­ran­kiš­ku­mas, eko­no­mi­nis pa­jė­gu­mas. Jie galėtų aktyviau dalyvauti regiono bendruomenės gyvenime.

Dėl pastatų pritaikymo neįgaliesiems teikiamos nemokamos konsultacijos. Statinių pritaikymo priežiūrą vykdančios organizacijos ir jų atstovų, į kuriuos galima kreiptis dėl konsultacijų, kontaktai  http://www.ndt.lt/statiniu-pritaikymo-neigaliesiems-prieziura/.

Musų filialą rasite:

Vilties g. 34, Alytus

Susisiekite su mumis: Tel.: (8 315) 70 552; +370 674 71 829; el. pašto adresas alytus@lass.lt

VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro

Alytaus miesto ir rajono filialo vadovė Daiva Markinienė