2023 metų patvirtintus metinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas Registrų centrui pateikti reikia per 30 dienų nuo ataskaitų patvirtinimo visuotiniame dalininkų/narių susirinkime, bet ne vėliau kaip iki gegužės 30 d. Metinių finansinių ir veiklos ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui – svarbus NVO skaidrumo kriterijus.

Skaityti https://www.ngo.lt/nvo-ataskaitos/

https://www.facebook.com/NacionalineNVOkoalicija/?locale=lt_LT

http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/naujienos/2024-02-12-metines-nevyriausybiniu-organizaciju-ataskaitos-registru-centrui