Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-03-22 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. KPPt-129, paskelbtas Alytaus miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašas http://www.3sektorius.lt/finansavimas/bendruomeniu-pilotas2023-2024/2024-03-22-skelbiame-alytaus-miesto-savivaldybes-finansuojamas-paraiskas. Paskelbtas ir antrasis kvietimas (iki balandžio 15 dienos) http://www.3sektorius.lt/finansavimas/bendruomeniu-pilotas2023-2024/2024-03-22-antrasis-kvietimas-teikti-paraiskas-alytaus-miesto-savivaldybeje. Prašoma vadovautis paraiškų ir sąmatų pildymo instrukcijomis ir konsultuotis su Priemonės konsultanto atstovais.

Skaityti https://www.facebook.com/NVOinformacijosirparamoscentras/