Kviečiame klausytis tyrimo „Kaip Lietuvos gyventojai dalyvauja kultūroje?“ pristatymo ir apibendrinimo. Lietuvos visuomenės nuomonės tyrimas buvo inicijuojamas, siekiant nustatyti Lietuvos gyventojų nuomonę apie kultūros produktų ir paslaugų vartojimą, jų prieinamumo  kokybę. Įvertinti gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis skirtumus lyties, amžiaus, išsimokslinimo ir pajamų grupių atžvilgiu. Tarp 6 didžiųjų miestų įtraukta ir Alytaus miesto savivaldybė.

Skaityti https://www.facebook.com/lietuvoskulturostaryba/?locale=lt_LT

https://www.kulturostyrimai.lt/uncategorized/gyventoju-dalyvavimas-kulturos-ir-pasitenkinimas-kulturos-paslaugomis-2023/

https://www.kulturostyrimai.lt/wp-content/uploads/2024/02/Gyventoju-dalyvavimas-kulturoje_Santrauka.pdf