Šio projekto tikslas – skaitmenizuoti žmonėms su negalia teikiamas paslaugas ir didinti šių paslaugų prieinamumą. Įvykdžius projektą, bus sukurti e. paslaugų teikimo sprendimai, kurie sudarytų sąlygas žmonėms su negalia ir spec. poreikių turintiems asmenims vienoje vietoje paprasčiau ir greičiau gauti e. paslaugas, o atsakingoms institucijoms – jas teikti. Išsami informacija https://bbf.lt/AIqES.

Skaityti https://socmin.lrv.lt/lt/es-investicijos/sadm-igyvendinami-projektai/projektas-socialiniu-paslaugu-prieinamumo-didinimas/

https://www.facebook.com/socmin/

https://socmin.lrv.lt/lt/es-investicijos/sadm-igyvendinami-projektai/