Lietuvos kultūros taryba paskelbė daugiau nei 10 projektų finansavimo konkursų. NVO atstovai iki rugsėjo 11 d. kviečiami teikti projektus ir dalyvauti konkursuose. Jeigu ruošiatės teikti paraiškas, susipažinkite su svarbiais dokumentais: naujais arba atnaujintais projektų teikimo gairių punktais ar jų dalimis, aktualiomis 2024 m. finansavimo konkursams; dokumentų formomis.

Skaityti https://www.ltkt.lt/index.php?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&key=&fil=&fil2=&fil1=1

https://www.facebook.com/lietuvoskulturostaryba

https://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/gaires

https://www.ltkt.lt/tolygi-raida/alytus