Parengtose metodinėse rekomendacijose adresu https://www.lsda.lt/…/2022/12/Bendra-metodika-FINAL.pdf pateikiami praktiniai pavyzdžiai ir konkretūs žingsniai, kaip socialiniai darbuotojai, įstaigų vadovai galėtų nustatyti tobulintinas kompetencijas. Tikimasi, kad ši metodinė priemonė taps praktiniu įrankiu organizacijų atstovams, rengiant savo kompetencijų vertinimo įrankius, planuojant jų tobulinimo gaires. Trečiąjį Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro leidinį surasite interneto svetainėje adresu https://www.lsda.lt/…/12/naujienlaiskis-2022-gruodis-1.pdf.

Skaityti https://www.facebook.com/pktcentras

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064430572339

https://www.lsda.lt/kompetenciju-tobulinimo-centras/