Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Neįgaliųjų reikalų prie SADM užsakymu atlieka apklausą apie asmenų su negalia ekonominę ir socialinę gerovę, nepriklausomumo lygį bei sveikatą, vertinant iš „Neįgaliųjų teisių konvencijos“ 19 str. „Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę“, 25 str. „Sveikata“ ir 28 str. „Pakankamas gyvenimo lygis ir socialinė apsauga“ perspektyvos. Apklausos atsakymų duomenų pagalba bus vertinama žmonių su negalia ekonominė ir socialinė gerovė, nepriklausomumo lygis ir sveikatos paslaugų prieinamumas.

Skaityti https://www.negalia.lt/apklausa-asmenu-su-negalia-gyvenimo-kokybes-tyrimas/