Šis gebėjimas  tapo įvairiausių inovacijų varikliu, būtinu visų sričių specialistams, taip pat ir suaugusiųjų švietėjams. Projektu ,,Kūrybiškumo laboratorija suaugusiųjų švietėjui“ siekiama tobulinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesų organizavimo kūrybiškumo gebėjimus. Tikimasi, jog naujos patirtys suaugusiųjų švietėjus paskatins atnaujinti savo veiklas,  keisti mąstymą, atrasti naujų sprendimų, plėsti kūrybiškų inovacijų naudojimo suaugusiųjų švietime galimybes.

Skaityti https://epale.ec.europa.eu/lt/content/kurybiskumo-svarba-suaugusiuju-svietejui?

https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija