Leidinyje surasite informacijos apie įvairovę, įtrauktį, įtraukųjį mokymą(si), kuo įtraukusis mokymasis pasižymi. Trečiosios dalies medžiaga skirta tikslinių grupių apžvalgai, jų įtraukties į švietimą situacijai, gerajai tikslinių grupių įtraukties patirčiai Lietuvoje ir Europoje bei rekomendacijoms, kaip vieną ar kitą grupę aktyviau įtraukti į mokymąsi. Pristatomi darbo su įvairiomis tikslinėmis grupėmis metodai, formos ir priemonės, skatinančios tikslinių grupių įtrauktį į mokymąsi ir visuomeninį (bendruomeninį) gyvenimą.

Skaityti https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/leidinys-skirtingi-unikalus-lygus-itraukaus-mokymosi-patirtys-epale-erdveje?

https://www.facebook.com/EPALE.LT/