Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro suorganizuotos konferencijos tikslas buvo – pasidalyti  Lietuvos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Ispanijos, Belgijos, Nyderlandų, Slovėnijos ir kitų šalių specialistų, tėvų ir pedagogų patirtimi ir gerąja praktika, ugdant vaikus su klausos sutrikimais, teikiant jiems švietimo pagalbą, sudarant įtraukaus švietimo sąlygas. Renginio įrašą surasite https://www.youtube.com/watch?v=vsgR2mLTnTA.

Skaityti http://www.lkd.lt/

https://www.facebook.com/kurciujudraugija/