Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė reikalavimus ir sąlygas NVO projektams, finansuojamiems Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis. Papildoma informacija bus paskelbta netrukus. Registruotis dalyvauti  seminare spalio 28 d. https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

Skaityti https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/nvo-projektu-finansuojamu-nevyriausybiniu-organizaciju-fondo-lesomis-reikalavimai-ir-salygo

https://www.facebook.com/NacionalineNVOkoalicija