Birželio 30 d. Užsienio reikalų ministerijos surengtoje nuotolinėje diskusijoje dalyvavę daugiau nei 60 lituanistinių mokyklų iš 16 pasaulio valstybių, lietuvių bendruomenių, šalies institucijų ir įstaigų atstovai diskutavo lietuvių kalbos užsienyje ugdymo, tautinės tapatybės perdavimo ateities kartoms, tautinės savimonės, gimtojo tėvų ir senelių krašto pažinimo stiprinimo klausimais.

Skaityti https://www.urm.lt/default/lt/naujienos/uzsienio-lietuviai

https://www.facebook.com/GlobaliLietuva

https://www.youtube.com/watch?v=OtEOlYbdQN0