Ši parama skiriama teikti socialinei pašalpai, būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijoms, kredito ir palūkanų įmokoms apmokėti, socialinei paramai kitais nenumatytais atvejais. Kiek šių lėšų 2020 metais savivaldybės panaudojo, perskirstė kitoms socialinės apsaugos sritims ir kiek jų liko neperskirstyta?

Skaityti https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/analize-kaip-savivaldybes-perskirste-piniginei-socialinei-paramai-teikti-skirtas-lesas