Mokyklos, kuriose nėra mokoma praktinio verslumo, iki gegužės 7 d. kviečiamos jungtis prie „AcceleratorX“ verslumo ugdymo programos  https://lja.lt/events/praktinio-verslumo-ugdymo- programa/. Verslumo ir eksporto plėtros agentūra „Versli Lietuva“ inicijavo šios verslumo ugdymo programos įgyvendinimą visos Lietuvos mastu. Taikomais novatoriškais mokymo metodais bus lavinami kertiniai mokinių verslumo įgūdžiai.

Skaityti https://www.verslilietuva.lt/naujienos