Viešųjų paslaugų perdavimas sukelia daug neaiškumų ir klausimų. Dalyvaudami šioje apklausoje ir pasidalindami savo patirtimi ar įžvalgomis, Jūs padėsite išgryninti paslaugų perdavimo veiksmą, išsiaiškinti tobulintinas sritis. Bendruomeninėms organizacijoms svarbu žinoti lūkesčius dėl būsimo perdavimo modelio. Apklausa – anoniminė https://bit.ly/2Rcc8SU.
Skaityti https://nvo-teisine-baze.tribe.so/user/reda_kneizeviciene