Balandžio 15 d. VDU Žemės ūkio akademija organizuoja išskirtinį REGIONŲ ATEITIES FORUMĄ 2021. Regionų savivaldos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai kviečiami kartu ieškoti būdų, kaip kurti patikimą, visiems naudingą ir socialiai atsakingą partnerystę regionuose, kaip vietos jaunimą ir jau dirbančius specialistus motyvuoti studijuoti konkrečiam regionui aktualias studijų programas.

Skaityti https://zua.vdu.lt/renginiai/regionu-ateities-forumas-2021/