https://nvo-teisine-baze.tribe.so/ skirta virtualioje erdvėje kartu stiprinti NVO sektorių. Pateikti aktualią informaciją, aptarti NVO veiklos teisinį reglamentavimą. Siūlyti temas, aktualias visoms NVO, diskutuoti, dalintis patirtimi, pastebėjimais. Kviečiame prisijungti prie šios diskusijų platformos ir kartu spręsti pilietinei visuomenei rūpimus dalykinius klausimus.