Praėjusiais metais Vilniaus universiteto mokslininkai atliko sociologinį tyrimą „Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklos veiksmingumas ginant ir atstovaujant asmenų su negalia teises ir interesus“. Ataskaita http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/FINAL_NVO__tyrimas.pdf

Skaityti https://www.biciulyste.lt/lt/tolerancijos-link/2535-neigaliuju-organizacijos-nuo-labdaros-teikeju-iki-teisiu-gyneju?

https://www.facebook.com/lietuvosneigaliujudraugija