Šiaurės ministrų taryba paskelbė tyrimą, kuriame nustatytos 8 megatendencijos, lemiančios maisto ateitį Šiaurės ir Baltijos regione. Pateikiami scenarijai, atsižvelgiant į klimato pokyčius ir pramonės 4.0 evoliuciją, skaitmenizacijos teikiamas galimybes, taip pat socialinės nelygybės ir „klimato nerimo“ kontekstą.

Skaityti https://www.futureoffood.eu/

https://pub.norden.org/us2020-453/

https://www.facebook.com/siauresministrai/