Viešosios konsultacijos tikslas – sužinoti tikslinės grupės nuomonę apie asmenims su negalia reikalingų paslaugų ir priemonių poreikį bei informacijos apie galimą gauti pagalbą prieinamumą. Elektroninės apklausos trukmė: 2020 m. lapkričio 10–24 d.

Skaityti http://kurklt.lt/projektai/asmenu-su-negalia-uzimtumo-darbo-rinkoje-skatinimas/

https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos

https://www.facebook.com/uzimtumotarnyba/