Kvietimas skirtas remti projektus jaunimo švietimo ir suaugusiųjų švietimo srityse. Šiuo kvietimu siekiama ugdyti kūrybiškumą ir skatinti darbo su jaunimu kokybę, naujoves ir pripažinimą. Jis grindžiamas noru sustiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, daugiausia dėmesio skiriant kūrybiškumui ir visų piliečių kultūrinio sąmoningumo ir raiškos gerinimui. Paraiškos pateikimo terminas – 2020 m . spalio 29 d . 13 val.

Skaityti https://epale.ec.europa.eu/en/content/coronavirus-response-two-new-erasmus-calls-support-digital-education-and-creativity

https://erasmus-plius.lt/naujienos/jaunimas/kvieciame-teikti-kurybiskuma-skatinanciu-strateginiu-partnerysciu-projektu-paraiskas/