Kovo 14 dieną LR Seime įvyko NVO koalicijos narių susitikimas su LRS laikinosios Pilietinės visuomenės plėtros grupės nariais. Buvo pristatyta Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro (NIPC) paruošta informacija apie NVO organizacijų prievoles ir privilegijas. NVO koalicijos (kurios nare yra ir LVBOS) siekis yra mažinti mokestinę naštą NVO sektoriui arba bent supaprastinti ataskaitų rinkinius, atsižvelgiant į organizacijos veiklą. NVO koalicijos nariai pageidavo, kad tokie susitikimai vyktų dažniau, kad juose NVO sektoriaus atstovai galėtų pareikšti savo nuomonę apie rengiamus teisės aktus.
Su susitikimo medžiaga galima susipažinti: http://www.3sektorius.lt

Skaityti https://www.lvbos.lt/nvo-koalicijos-susitikimas-su-seimo-pilietines-visuomenes-pletros-grupes-nariais/