Nuo sausio 22 d. iki vasario 23 d. paskelbtas kvietimas teikti paramos paraiškas kaimo bendruomenių veiklai finansuoti. Projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams; renginių organizavimas.

Skaityti https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/valstybes-parama-kaimo-bendruomenems/valstybes-parama-2018-metais

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9bebb240fb5011e78bcec397524184ce