Valstybės įmonė „Registrų centras“ parengė informaciją dėl viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų metinės finansinės atskaitomybės teikimo. Organizacijų vadovams, ilgiau nei 12 mėnesių Registro tvarkytojui nepateikusiems minėtų dokumentų, gali būti surašyti protokolai už administracinius nusižengimus. Nacionalinė Nevyriausybinių organizacijų taryba, siekia padėti NVO, kurios dėl finansinių sunkumų ar informacijos stokos, negalėjo laiku įgyvendinti teisės aktų reikalavimų.

Skaityti

http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/naujienos/2017-10-02-vi-registru-centras-imasi-akcijos-bausti-ataskaitu-nepateikusias-nvo/

https://www.facebook.com/reda.kneizeviciene.1?hc_location=ufi

https://www.facebook.com/NVOtarybutinklas/