Finansavimas teikiamas organizacijoms, bendradarbiavimo tinklams ir kitiems juridiniams asmenims, kuriuos sudaro arba kurie dirba su vaikais ir jaunimu nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. Paraiškos priimamos iš vaikų ir jaunimo organizacijų, jaunimo klubų ir centrų, mokinių ir studentų organizacijų, draugijų, mokinių grupių. Terminas paraiškoms pateikti iki 2017 m. spalio 09 d. Finansavimas apima veiklą, skatinančią Šiaurės šalių vaikus ir jaunimą dirbti kartu ir ribotą laiką trunkančią veiklą. Sporto klubai, profesinės sąjungos ir privatūs asmenys – netinkami finansuoti.

Skaityti http://www.norden.lt/programos/16#terminai-paraiskoms-pateikti_element_80

https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/nordbuk-grant-programme

https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/grants/faq/nordbuk