Nuo 2021 metų Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo visuomenės švietimo ir informavimo apie asmenų su negalia socialinės įtraukties procesą kampaniją „Jokio skirtumo”, kurios tikslas –  mažinti diskriminaciją žmonių su negalia atžvilgiu, didinant visuomenės supratimą apie žmonių su negalia įtraukties svarbą, keičiant visuomenės nuostatas dėl žmonių, turinčių skirtingas negalias, galimybių dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 2024 metais „Jokio skirtumo“ orientuojama į įtraukiojo ugdymo proceso skatinimą.

Skaityti https://www.ndt.lt/itraukusis-ugdymas-kai-baime-keicia-supratimas/

https://www.facebook.com/nrdsadm/?locale=lt_LT