Mūsų valstybės kelias į laisvę buvo ilgas ir sunkus. Branginkime ir saugokime savo laisvę ir nepriklausomybę. Vienybės visiems, kartu mes – stiprūs! Kviečiame susitikti Kovo 11-osios minėjimo renginiuose.

Skaityti https://alytus.lt/lt/naujienos/kovo-11-osios-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-dienos-minejimas-laisves-spalvos

https://www.arsa.lt/index.php?747176336