Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa siekiama remti stiprios ir dinamiškos pilietinės visuomenės vystymąsi Baltijos jūros regione bei plėsti NVO pajėgumus Baltijos šalyse, dalinantis patirtimi ir žiniomis su Šiaurės šalių partneriais. Projekte turi būti numatytas Baltijos valstybių NVO institucinių gebėjimų stiprinimas, dalijimasis patirtimi ir žiniomis su Šiaurės šalių partneriais, rezultatų viešinimas, aktyviai įtraukiant žiniasklaidos priemones.

Skaityti https://www.norden.lt/kvietimas-teikti-paraiskas-nevyriausybiniu-organizaciju-bendradarbiavimo-remimo-programai/

https://www.norden.lt/programmes/baltijos-ir-siaures-saliu-nevyriausybiniu-organizaciju-nvo-bendradarbiavimo-remimo-programa

https://www.facebook.com/siauresministrai