Susipažinkite su Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų 2023–2024 m. NVO konkursų tvarkaraščiu, kuris atnaujintas 2023 m. kovo mėn.  Kvietimus į Ministerijos organizuojamus konkursus rasite https://socmin.lrv.lt/lt/konkursai-1/projektu-konkursai .

Skaityti https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/nvo-finansavimo-konkursai/informacija-apie-2023-2024-m-planuojamus-konkursus

https://www.facebook.com/socmin/?locale=lt_LT